Úterý 06. únor 2024 10:30
reklama
Dukascopy new
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new

3 obchodní strategie pro rok 2024

22.01.2024  Autor: Purple Trading  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk


Letošní rok očekáváme mnoho obchodních příležitostí. Pokud je chcete zobchodovat co nejefektivněji, budete potřebovat zvolit vhodnou strategii. V tomto článku najdete hned tři takové, které lze navíc použít na jakýkoliv trh.

Začátek roku je vždy šancí k novým začátkům a příležitostí naučit se něco nového. Svět tradingu se totiž neustále vyvíjí, objevují se další neotřelé přístupy a kdo chce v tomto náročném oboru uspět a mít náskok před ostatními, měl byt  se pokusit opustit svoji komfortní zónu a usilovat o to, být lepší verzí sebe sama. Vzdělávání je zkrátka celoživotním procesem, a v tradingu to platí dvojnásob. Úspěšný trader zkrátka nesmí zakrnět.

V tomto článku vám proto rozepíšeme hned 3 unikátní smart money strategie, se kterými posunete své obchodování na novou úroveň. K jejich pochopení budete potřebovat znát základní principy price action a konceptu vybírání likvidity. Smart Money strategie zcela mění způsob, jakým obchodníci nahlížejí na dynamiku trhu a ukazuje jim tak nové obchodní příležitosti. Není tedy divu, že Smart Money strategie jsou momentálně jedněmi z nejpoužívanějších obchodních přístupů mezi začínajícími i zkušenými obchodníky.

Smart Money strategie č. 1: Pullback hlavního trendu

U této Smart Money strategie se zaměříme na rostoucí a klesající trend. Pro rostou trend je typické vytváření vyšších high a vyšších low. V případě klesajícího pak trh vytváří nižší high a nižší low. Jak to konkrétně vypadá, vidíme na obrázku č.1:


Obrázek č.1: Rostoucí a klesající trend (HH vyšší high; HL vyšší low; BOS break struktury; LL nižší low; LH nižší high; CHOCH změna charakteru trhu)

Když dojde k překonání předchozího vyššího high, tak dojde k breaku struktury, trh vytvoří další vyšší high a rostoucí trend je stále v platnosti. To platí až do momentu, kdy dojde ke změně charakteru (CHOCH) a trh vytvoří nižší low. Když pak dojde k vytvoření nižšího high a pak při breaku nižšího low se vytvoří další nižší high, tak s největší pravděpodobností vznikne klesající trend.

Výše uvedený příklad je učebnicový, každý trader toto zná, a proto umísťuje příkazy na předem jasné úrovně, jakou jsou úrovně BOS. Ty ovšem představují likviditu, kterou smart money vyhledávají. Dalo by se proto říci, že tyto úrovně slouží pro retailové tradery jako určité pasti, které je mají nalákat, jen proto, aby je pak chytré peníze vybrali.

Proto je dobré při retestu BOS nepodléhat chamtivosti a být připraven i na variantu, že trh může otestovat předchozí swingové low nebo high, kde je rovněž likvidita. To by pak vypadalo takto:


Obrázek č.2: Rostoucí trend s retestem předchozího vyššího low

V rámci rostoucího trendu trh vytvořil vyšší high (HH), ale retest BOS, kde mělo vzniknout vyšší low (HL) byl “projetý” a cena šla až k poslednímu vyššímu low (HL), kde se pak vytvořilo equal low (EL, rovnocenné low). Často se stane, že tato úroveň bývá také částečně “projeta”, což vyvolá dojem, že dochází ke změně charakteru trhu (CHOCH) a trend se začíná otáčet. Toto “projetí” levelu můžeme nazvat falešným breakem. Tato ukázka je typickým příkladem vlákání do pasti (anglicky “inducement”), kdy:

A)     Ti, kteří v bodě (HL) očekávali další směr nahoru, tak umístili příkazy stop loss (SL) pod toto (HL) a tyto SL pak byly vybrány.

B)     Ti, kteří pak v bodě EL očekávají, že dochází ke změně trendu, tak umístili příkazy stop loss (SL) nad toto EL, která pak byly také vybrány.

Stop losy představují likviditu pro smart money, takže je zřejmé, proč trh v bodě (HL) směroval dolů a proč v bodě EL se trh otáčí směrem nahoru.

V případě klesajícího trendu je pak situace analogická. Úroveň, kde by mělo vzniknout nové nižší high po breaku BOS, je „projetá“ (LH), pak dojde k retestu předchozího nižšího high (ideálně s falešným breakem, bod EH) a trh se teprve pak rozjede ve směru klesajícího trendu.


Obrázek č.3: klesající trend s retestem předchozího nižšího high

Jak Smart Money pullback hlavního trendu vypadá v praxi

Klesající trend

Máme jasný klesající trend, který vznikl v momentě změny charakteru trhu (CHOCH), kdy se po proražení posledního vyššího low (HL) vytvořilo první nižší low (LL). Prorážením nižších low (LL) pak vznikal break struktury (BOS) a šance se vytvářely při retestech těchto BOS. To jsou body 1, 2 a 3. Zde by samozřejmě bylo možné spekulovat short, ovšem měli bychom relativně nízký poměr risk reward ratio (byl by sotva 1:1,5), pokud bychom spekulovali k nejbližšímu supportu.

Do grafu jsme proto zakreslili jen ty obchody, které by nabídly mnohem zajímavější výnos.


Graf č.1: Klesající trend a vstupy obchodů při pullbacku

Situace 4, 5 a 6 jsou retesty předchozích nižších high (LH). Při dosažení těchto úrovní pak vzniklo stejné (equal) high (EH). Tyto obchody měly mnohem vyšší potenciál rizika a zisku při spekulaci k nejbližšímu supportu (což je poslední předchozí nižší low (LL). V případě obchodu číslo 4 by zisk byl 4,5R, u obchodu 5 přibližně 2R a u obchodu 6 téměř 5R.

Situace 7 je retest breaku struktury BOS, který v tomto případě by dal zisk asi 4R.

V tomto případě by za období jednoho měsíce vznikly příležitosti o celkovém potenciálu 15,5R. Pokud by 1R, což je jednotka rizika, bylo 0,5 %, byl by zisk téměř 8 %.

Rostoucí trend


Graf č.2: Rostoucí trend a vstupy obchodů při pullbacku

Index S&P 500 vytváří vyšší vrcholy (HH) a vyšší low (HL). Při breaku HH vznikne break struktury (BOS). Jeden ze vstupů je tedy pullback při retestu BOS. Tato situace nastala v podstatě jen v bodě 1. Pokud bychom spekulovali k nejbližšímu vrcholu, tak by vznikl obchod s potenciálem 1R.

Další retest BOS pak byl až v bodě 2, kde by transakce skončila na stop lossu (pokud by trader vstoupil do obchodu bez jakéhokoli potvrzení.

Retest předchozího vyššího low (HL) by vznikl až v bodě 3. Zde by se teoreticky dalo vstoupit ve směru long, ovšem později by transakce skončila na stop losu (bod 4).

Zatímco předchozí příklad vypadal téměř ukázkově, tak tento příklad naopak ukazuje, že ne vždy je  v reálu vše tak růžové. Zatímco někdy přijde vlna příležitostí, tak jindy nastane období půstu.

Smart Money strategie č. 2: Akumulace, manipulace, distribuce

Akumulace, manipulace a distribuce jsou důležité pojmy v obchodování smart money konceptu, které se v poslední době velice hojně skloňují díky youtube videím od tradera, který je znám pod iniciálami ICT. Pro ty z vás, kteří nevládnou anglickým jazykem přinášíme základní principy této metody, kterou si pak podle potřeb můžete sami modifikovat.

Akumulace je fáze konsolidace a shromažďování likvidity, manipulace je vybrání likvidity, které vyvolá dojem, že trh půjde v opačném směru proti trendu, říkat tomu můžeme také falešný break, a poslední fází je distribuce, což je pohyb ve směru původního trendu.

Zjednodušeně si to můžeme ukázat na následujícím obrázku:


Obrázek č.4:  Akumulace, manipulace a distribuce v rámci medvědího trendu (A) a v rámci býčího trendu (B)

V rámci medvědího trendu se vytvoří konsolidace a pak dojde k vybrání likvidity nad touto konsolidací. Výběr likvidity vyvolá dojem, že se trend otáčí. To přiláká tradery ke vstupům ve směru long a příkazy stop loss dají pod spodní úroveň této konsolidace. Tyto stop lossy ovšem představují likviditu, takže po vytvoření falešného breaku (FB) se stávají cílem “chytrých peněz” právě tyto nové úrovně likvidity.

V rámci býčího trendu je to analogické, vznikne konsolidace, pak nastane výběr likvidity (falešný break) a poté se cena vydá původním směrem v rámci býčího trendu.

Klíčem této Smart Money strategie je identifikace trendu.

Ukázka na klesajícím trendu


Obrázek č.5: Medvědí trend a výběr likvidity

Ve fázi 1 je akumulace. Ve fázi 2 pak dojde k výběru likvidity těch traderů, kteří spekulovali na break ve směru long. Cena bude hledat nějaký logický bod, kde se tento výběr likvidity zastaví. Může to být nějaký nevyplněný Price Value Gap, order blok atd. Zde je první možnost, kde hledat vstupy ve směru short (bod I.).

Jakmile je likvidita vybrána, dojde k distribuci, což je fáze 3, a cena pokračuje v původním trendu. Někdy ale může dojít k tomu, že se vytvoří falešný break spodní trendové linie a cena dá poslední pohyb nahoru, aby došlo k vybrání stop losů (v bodě II.) těch traderů, kteří již dříve spekulovali short.  Po vybrání této likvidty se trpělivým traderům otevře další možnost ve směru short (bod II.).

Ukázka na rostoucím trendu

V případě rostoucího býčího trendu je to analogické.  Vytvoří se konsolidace (1), dojde k falešnému breaku (2) a zde je první možnost vstupu long (I.). Druhá možnost vstupu long je pak v případě, že se ve fázi distribuce (3) vytvořil falešný break a “chytré peníze” ještě jednou vyberou stop losy (v bodě II.) těch traderů, kteří již dříve spekulovali long, aby vyvolali dojem, že se trh obrací a začíná klesat. Definitivní vstup long pak je právě v bodě II., když už zde byla likvidita vybrána.


Obrázek č.5: Býčí trend a výběr likvidity

Jak Smart Money akumulace, manipulace a distribuce vypadají v praxi


Graf č.3: Long na EUR/USD na 30minutovém grafu

NA 30minutovém grafu máme jasný rostoucí trend. V rámci trendu došlo k akumulaci ve fázi 1. Pak došlo k falešnému breaku, viz fáze 2. Cena se pak odrazila a pokračovala směrem vzhůru (fáze 3).

Při spekulaci k nejbližšímu vrcholu z fáze akumulace by obchod dal zisk 3R.

Při této metodě je vhodné optimalizovat vstup na nižším časovém rámci. To je možné provést například na 5minutovém grafu:


Graf č.4: Potvrzení vstupu pomocí engulf a order bloku na 5minutovém grafu

V našem případě je zajímavé, že cena se zastavila na order bloku, ze kterého předtím prudce stoupala. Vstup pak je při nějakém signálu, kterým může být reverzní svíčková formace typu engulf (jako je na obrázku), pin bar nebo Price Value Gap.

Na dalším obrázku máme ukázku klesajícího trendu na H4 grafu. Opět vznikla akumulace (1), ve fázi manipulace (2) se cena dostala až k předchozímu swingu, kde byla vybrána likvidita, což je signalizováno tím, že cena tuto horizontální rezistenci nepatrně překonala. Poté došlo k distribuci (3). Obchod by při spekulaci k nejbližšímu supportu dal výsledek 3,5 R.


Graf č.5: Short na EUR/USD na H4 grafu

Pro optimalizaci vstupu přejdeme na nižší rámec, v tomto případě například na H1.


Graf č.6: Potvrzení vstupu na H1 grafu pomocí platného průrazu support

Vidíme, že silná medvědí svíčka prorazila support, což je indikace, že se trh otáčí směrem dolů.

Smart Money strategie č. 3: korelace mezi americkými akciovými indexy

Obchodníci by neměli opomíjet korelaci mezi S&P 500 a NASDAQ (případně DJ30). Tyto korelace lze využít pro potvrzení obchodů nebo jako indikátor pro určení dalšího směru indexu.

Platnost korelací si ukážeme na týdenním grafu:


Graf č. 7: Korelace mezi NASDAQ a S&P 500 na týdenním grafu

Oba indexy, S&P 500 i NASDAQ vytváří prakticky stejné formace. V případě supportů a rezistencí je ale někdy rozdíl. Například zatímco jeden index se může odrazit od supportu, tak druhý jej prorazí, ale později se vrátí nad support, pokud ten první index stále roste atd. Rozdíly mezi indexy se často objevují zejména na nižších časových rámcích. Na dalším obrázku máme konkrétní příklad 15minutového grafu.


Graf č.8: NASDAQ a S&P 500 na 15minutovém grafu

V bodě 2 vznikl na indexu S&P 500 falešný break rezistence, zatímco NASDAQ se pohyboval pod rezistencí. Falešné breaky jsou silné signály, které indikují vybranou likviditu. Šlo by tedy vstoupit short. Take profit by byl k nejbližšímu supportu. I v tom se oba indexy lišily. Zatímco u indexu NASDAQ byl nejbližší support určený pinbarem (1) tak u S&P 500 byl support určený order blokem (1).

S cílováním k uvedeným take profitům by obchod u indexu S&P 500 dal zisk 3R, u NASDAQ 2R, to vše během několika minut obchodování.

Chcete se dozvědět, kde by se letos mohla vyskytnout volatilita pro obchodování či které trhy nabídnou potenciálně zajímavé příležitosti k investicím?  

Sledujte velký makroekonomický výhled Purple Trading s Jardou Tupým a Petrem Lajskem!

PŘIHLÁSIT ZDARMA

Klíčová slova: Price Action | Obchodní strategie | Peníze | Pullback | Korelace | EUR/USD | Nasdaq | Pin Bar | Rizika | Akumulace | Transakce | Bod | Konsolidace | Distribuce | Gap | High | Indikátor | Likvidita | Long | Low | Risk | Order | Rezistence | S&P 500 | Short | Smart money | Support | Take Profit | Trader | Trading | Trend | Volatilita | Výnos | EUR | USD | Obchodování | Indexy | Zisk | Obchodní příležitosti | Obchodníci | Vzdělávání | EURUSD | Index | Cena | Graf | Index S&P 500 | Signály | SP500 | Trh | Stop Loss (SL) | Úspěšný trader | S&P | Výhled | Purple Trading | Risk Reward Ratio | Makroekonomický výhled | Obchod | Svíčková formace | FB | Nejbližší support | Klesající trend | Trhy | Situace | Vstupy | Obchody | Medvědi | Nové obchodní příležitosti | Medvědí trend | Potenciál | Indikace | Spekulovat | Proti trendu | Býčí trend | Rostoucí trend | Šance | Proražení | Chytré peníze | Trendové linie | Příležitosti | ICT | Vrcholy | TIM | Svět tradingu | | Identifikace trendu | Zajímavé příležitosti | Vstup long | Falešný break | Falešné breaky | Konkrétní příklad | Medvědí svíčka | Nižší low | Price Value Gap | Inducement | Velký makroekonomický výhled | Vybrání likvidity | Vlákání do pasti | Úrovně likvidity | Vybírání likvidity | DJ30 | Rok 2024 | Smart Money strategie | Smart Money pullback | Akumulace, manipulace a distribuce | Order blok | Ukázka na klesajícím trendu | Ukázka na rostoucím trendu | Strategie pro rok 2024 | Falešný break rezistence | Break rezistence | Korelace mezi americkými akciovými indexy | Potvrzení vstupu | Výběr likvidity |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

  C:\fakepath\likvidita-17122023-uvod.jpg
  Smart Money a koncept výběru likvidity
  Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.

Čtěte více

 • Výsledky intradenního obchodování podle VIP zóny (únor 2022)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 10:00 h - 10:30 h.
 • Výsledky intradenního tradingu podle VIP zóny (září 2021)
  Minulý měsíc pro všechny členy naší jedinečné VIP zóny FXstreet.cz opět nabídl spoustu ziskových obchodních příležitostí, které v celkovém měsíčním součtu nabídly velmi solidní zisk. Tyto obchodní příležitosti se obchodují na základě našich expertních výhledů, které pravidelně každý obchodní den zveřejňujeme v naší VIP zóně. Nutno také podotknout, že tato naše obchodní strategie je určena hlavně pro intradenní obchodování (daytrading), ale i přesto není časově náročná a pohodlně se může obchodovat při stávajícím zaměstnání. Obchody se zadávají každý den ráno obvykle mezi 08:30 h - 09:00 h.
 • Vzájemná korelace měnových párů
  Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
 • Začněte obchodovat jako největší instituce světa
  Pravděpodobně jste se již mnohokrát dočetli, že průměrný denní objem forexového trhu se pohybuje až v bilionech USD (již více než 6,6 bilionů USD denně). Tím se s přehledem řadí na první příčku největšího trhu světa. Všechny ostatní trhy, včetně akcií, komodit a kryptoměn, nechává dalece za sebou.
 • Základní pojmy poskytování strategií na forexu
  Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
 • Září 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc září skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
 • Září 2023 s VIP zónou: Slušné zisky pokračují
  Vstupte do naší VIP zóny a otevřete si dveře k exkluzivním obchodním příležitostem s velkým potenciálem zisku! Minulý měsíc jsme opět přinesli našim členům množství lukrativních institucionálních objednávek přímo z mezibankovního trhu. Ať už jste začátečník nebo zkušený trader, přinášíme vám možnost využít tyto obchodní signály k dosažení atraktivního zisku.
 • Zcela nový VIP Interbank indikátor
  Rádi bychom vám představili zcela novou verzi nejpopulárnějšího indikátoru v rámci naší speciální VIP zóny na FXstreet.cz. Jedná se o indikátor VIP Interbank, který dokáže v reálném čase zobrazovat námi zveřejňované klíčové informace ohledně tržních objednávek z mezibankovního trhu. Díky těmto mezibankovním objednávkám mají všichni členové VIP zóny jedinečnou „výhodu ve hře“ spočívající v dokonalém přehledu o situaci na hlavních měnových párech.
 • Získejte výhodu nad ostatními tradery
  Pro méně zkušené tradery se mohou finanční trhy jevit na první pohled jako změť nepřehledného dění a pohybů. Často se finančních trhů kvůli jejich domnělé složitosti bojí a přijdou jim zcela chaotické. Z tohoto důvodu takoví tradeři hledají co nejjednodušší indikátory a různé jiné nástroje, které jim umožní vidět trh jasněji, přehledněji a v mnohem méně chaotickém měřítku.
 • Ziskový obchodní systém - Sonic R
  Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader