Úterý 06. únor 2024 10:39
reklama
Instaforex Dakar
reklama
Dukascopy new
reklama
Instaforex Dakar
reklama
Dukascopy new

Makroekonomické faktory (2. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza

V článku se dozvíte, jak funguje inflace a deflace. Vysvětlíme si základní cenové indexy a indexy výrobních cen. Probereme dopady na ekonomiku a příklady z historie. Nakonec se podíváme na faktory ovlivňující inflaci a deflaci.


Vítejte zpět, milí čtenáři, u čtvrtého dílu našeho fascinujícího průzkumu světa fundamentální analýzy. V předchozím článku jsme se zabývali jedním z důležitých ekonomických ukazatelů – hrubým domácím produktem (HDP), který nám poskytl pohled na celkovou ekonomickou výkonnost země.

Dnes se ponoříme hlouběji do jedné z klíčových složek opory makroekonomických faktorů – analýzy inflace a deflace. Tyto dva ekonomické jevy jsou jako teplotní ukazatel zdraví ekonomiky a jejich pochopením se můžeme lépe připravit na investiční rozhodnutí.

Na konkrétních grafech z minulosti si ukážeme, jak můžeme tento ukazatel využít v praxi. Pojďme tedy společně prozkoumat, jak inflace a deflace ovlivňují naši ekonomiku a co to znamená pro náš pohled na investování.

Co je inflace a deflace?

Inflace a deflace jsou dva protichůdné jevy, které ovlivňují ceny zboží a služeb v ekonomice. Inflace je růst všeobecného cenového indexu, což znamená, že ceny zboží a služeb rostou. Naopak deflace znamená pokles cenového indexu a ceny zboží a služeb klesají.

Jak funguje inflace a deflace?

Inflace může být způsobena řadou faktorů, včetně zvýšené poptávky, rostoucích výrobních nákladů, zvyšujících se mezd a tisku peněz centrálními bankami. Tisk peněz do oběhu vede ke zvýšení množství peněz, a tím i ke zvýšení cen. Deflace naopak může vzniknout v důsledku nedostatečné poptávky, poklesu mezd, nadbytečných výrobních kapacit nebo jiných ekonomických faktorů.

"Inflace je jako spálení od slunce. Nepoznáte, že jste se spálili, dokud není pozdě." (Paul Volcker)

Hlášení inflace a deflace – cenové indexy

Inflace a deflace se měří pomocí cenových indexů, které sledují změny cen určitého zboží a služeb. Nejznámějším příkladem je index spotřebitelských cen (CPI), který sleduje ceny spotřebních výrobků. Tento index sleduje změny cen zboží a služeb, které spotřebovávají běžní spotřebitelé. Cílem CPI je zaznamenávat změny životních nákladů a sledovat, jak se mění kupní síla obyvatelstva.

Druhy CPI:

 • Základní CPI: Zahrnuje širší seznam zboží a služeb, které spotřebitelé běžně nakupují, jako jsou potraviny, oblečení, bydlení, zdravotní péče atd.
 • Jádrový CPI: Nezahrnuje sezónní a volatilní složky, jako jsou potraviny a energie, a poskytuje tak čistší pohled na dlouhodobý vývoj inflace.
 • Základní CPI s potravinami a energií: Zahrnuje také potraviny a energie, které mohou mít velký vliv na spotřebitelské výdaje.
 • Rozdělený CPI: Rozděluje index do různých kategorií, jako jsou ceny pro domácnosti, vzdělání nebo zábava.


Obrázek 1 - Index spotřebitelských cen ve Spojených státech (meziročně)

V grafu vidíme vývoj inflace v USA od roku 2007 do současnosti. V roce 2022 byla zaznamenána nejvyšší inflace od roku 1982. To znamená, že za posledních 40 let nezažili tak vysokou inflaci jako před rokem. Na druhé straně CPI v eurozóně v meziročním srovnání byl na konci roku 2022 stále na úrovni 10,6 %.

Index výrobních cen (PPI)

PPI neboli index cen výrobců měří změnu cen zboží na úrovni výrobců. Tento index zaznamenává změny cen surovin, meziproduktů a komponentů používaných při výrobě zboží. PPI může sloužit jako ukazatel budoucí inflace, protože změny cen na úrovni výrobců se mohou promítnout do cen spotřebního zboží.

Druhy PPI:

 • Obecné PPI: Zahrnuje všechna odvětví ekonomiky a může představovat širší pohled na ceny.
 • Kapitálové zboží PPI: Měří ceny surovin a komponentů používaných při výrobě kapitálových statků, jako jsou stroje a zařízení.
 • Suroviny PPI: Sleduje změny cen surovin, jako je ropa, dřevo nebo kovy.                                                                                                


Obrázek 2 - Index cen výrobců ve Spojených státech (meziročně)

Pokud vás zaujala podobnost těchto dvou grafů, pravděpodobně si začínáte uvědomovat hlubokou souvislost mezi těmito dvěma ukazateli. Je zřejmé, že když například výrobní náklady začnou v průběhu času růst, musí růst i cena výsledného zboží, které spotřebitel kupuje. Proto jsou tyto dva ukazatele neocenitelné při sledování vývoje inflace v dané zemi.

Ostatní cenové indexy:

 • Index cen zemědělských výrobců (PPI agro): Měří změnu cen zemědělských produktů.
 • Index cen nemovitostí (House Price Index — HPI): Sleduje změny cen nemovitostí a domů na trhu.
 • Cenový index energií (Energy Price Index — EPI): Měří změnu cen energií, jako je ropa, plyn a elektřina.

Všechny tyto indexy jsou zpravidla vykazovány měsíčně a poskytují přehled o tom, jak se mění celková cenová hladina v ekonomice.

Dopad na ekonomiku a spotřebitele

Inflace a deflace mají zásadní dopad na ekonomiku a každodenní život spotřebitelů. Vysoká inflace může znehodnotit peníze, což vede k poklesu kupní síly a životní úrovně. Naopak deflace může způsobit, že lidé odloží nákupy v očekávání nižších cen v budoucnosti, což může zpomalit hospodářský růst.

Dopad na centrální banku a hospodářství

Centrální banky často hrají roli při kontrole inflace a deflace. Při vysokých inflačních tlacích mohou centrální banky zvýšit úrokové sazby, aby omezily růst poptávky. Naopak při deflaci může centrální banka snížit úrokové sazby, aby stimulovala úvěrování a poptávku.


Obrázek 3 - CPI v porovnání s mírou peněžní zásoby ve Spojených státech (meziročně)

Z grafu vidíme, že v minulosti, když se křivka peněžní nabídky blížila 0 % nebo níže (zelená čára), docházelo k deflaci. To však nemusí nutně znamenat, že tomu tak může být i nyní. Na grafu samozřejmě vidíme i případy, kdy se křivka přiblížila k 0 % a deflace ani zdaleka nenastala. Konkrétně mám na mysli roky 1993 a 1995.

"Inflace je zákeřný, rafinovaný zloděj hodnoty, který zdánlivě pomáhá ekonomice, zatímco snižuje reálné bohatství, odměňuje ty, kteří si její přítomnost uvědomují, a trestá ty, kteří si jí nejsou vědomi." (Ray Dalio)

Faktory ovlivňující inflaci a deflaci


Inflaci a deflaci může ovlivňovat řada faktorů, včetně:

·        Tržní nabídka a poptávka

·        Náklady a zisky výrobců

·        Politika centrálních bank a jejich zásahy do nabídky peněz

·        Hospodářský růst a úroveň zaměstnanosti

Tyto faktory jsou jen jedny z mnoha, které mohou ovlivnit inflaci a deflaci. Zde jsou uvedeny některé hlavní faktory, které mohou ovlivnit inflaci a deflaci.

Inflační faktory:

 • Poptávková inflace: Pokud poptávka po zboží a službách převyšuje nabídku, ceny obvykle rostou. Rostoucí poptávka může být způsobena například silnou spotřebou, nízkou nezaměstnaností a rostoucími mzdami.
 • Nákladová inflace: Pokud se zvýší náklady na výrobu zboží a služeb, mohou se tyto náklady promítnout do spotřebitelských cen. Například rostoucí ceny surovin nebo mzdy pracovníků.
 • Mzdy: Zvýšení mezd může vést ke zvýšení spotřebitelské síly a následně ke zvýšení poptávky, což může zvýšit ceny zboží a služeb.
 • Inflační očekávání: Pokud spotřebitelé, podniky a zaměstnanci očekávají budoucí růst cen, může to vést ke zvýšení běžných cen, protože se lidé snaží chránit před budoucí inflací.


Deflační faktory:

 • Poptávková deflace: Nízká poptávka může vést k poklesu cen, protože podniky mohou být nuceny snížit ceny, aby stimulovaly poptávku.
 • Přebytek kapacity: Pokud v ekonomice existuje nadbytečná kapacita pro výrobu zboží a služeb, může to vést k poklesu cen, protože podniky se budou snažit snížit zásoby a stimulovat prodej.
 • Technologický pokrok: Zvýšená efektivita výroby a technologický pokrok mohou vést ke snížení nákladů, a tím i ke snížení cen.
 • Očekávání deflace: Pokud spotřebitelé a podniky předpokládají budoucí pokles cen, mohou nákupy odložit, což může vést k ještě nižší poptávce a cenám.

Je důležité si uvědomit, že tyto faktory nemusí působit izolovaně, ale často se vzájemně ovlivňují. Například pokles poptávky může vést k poklesu mezd, a tedy k růstu nezaměstnanosti, což může dále prohloubit pokles poptávky, a tedy deflaci. Analýza těchto faktorů a jejich vzájemného působení je základním krokem k pochopení inflačních a deflačních trendů v ekonomice.

Závěr

Dnešní článek nás uvede do světa inflace a deflace, které ovlivňují ceny věcí v ekonomice. Inflace ceny zvyšuje, zatímco deflace je snižuje. Tyto jevy mají velký vliv na naše peníze, ekonomiku a investiční rozhodnutí.

Ke sledování těchto změn cen používáme cenové indexy (např. CPI a PPI). To nám pomáhá činit lepší investiční rozhodnutí. Vysoká inflace může snížit kupní sílu, zatímco deflace může zpomalit ekonomiku.

Centrální banky zasahují do inflace a deflace úpravou úrokových sazeb. Tyto jevy ovlivňují faktory, jako je nabídka a poptávka, náklady a zisky výrobců a politika centrálních bank.

Doufám, že vám tento článek pomohl lépe pochopit, jak inflace a deflace ovlivňují ekonomiku a naše finance. Děkuji vám za váš čas a těším se na setkání s vámi v dalších článcích o fundamentální analýze.

"Pokračováním procesu inflace mohou vlády tajně a skrytě zabavit značnou část majetku svých občanů." (John Maynard Keynes)

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Finance | Peníze | Inflace | Deflace | USA | HDP | Poptávka | Daně | Politika | Hospodářství | Sazby | Analýza | Centrální banka | Centrální banky | Index spotřebitelských cen | Index výrobních cen | Investování | Nabídka | Ropa | Ukazatel | Výkonnost | Úrokové sazby | Banky | Hospodářský růst | Indexy | Bohatství | Index cen | Výrobní náklady | Index | Volatilní | Analýzy | Banka | Cena | Elektřina | Investiční | Nemovitosti | Vývoj inflace | Zisky | ROCE | Cenová hladina | Vzdělání | Energie | Přehled | Mzdy | Investiční rozhodnutí | Spotřebitelské výdaje | Cenové indexy | Očekávání | Ray Dalio | John Maynard Keynes | Podniky | Zvýšení mezd | Dopady na ekonomiku | Inflační očekávání | Pokles cen | Tisk peněz | Inflace v USA | CPI v eurozóně | Růst cen | Paul Volcker | Ceny zboží | Plyn | Nabídka a poptávka | Kupní síla | Bydlení | Růst poptávky | Snížit úrokové sazby | Ukazatele | Spotřebitel | Změny cen | Pokles | Vysoká inflace | Výdaje | Politika centrálních bank | Vývoj | Spotřebitelé | Historie | Domácnosti | Keynes | Zdraví ekonomiky | Ukazatel zdraví ekonomiky | Ukazatel zdraví | Peněžní zásoby | Růst | Ekonomiky | Kapitálové zboží | Zaměstnanci | Technologický pokrok | Snížení nákladů | MAM | Ceny | Množství peněz | Zdravotní péče | CARA | Ceny surovin | Rostoucí ceny | EPI | Prodej | Odvětví | Pokles poptávky | Dřevo | Maynard Keynes | Nákladová inflace | TIM | | Fundamentální analýzy | Cenový index | Poptávková inflace | Vývoj inflace v USA | Index cen výrobců | Nejvyšší inflace | Úvěrování | Sledování vývoje | Snížení cen | Jakub Matis | Makroekonomické faktory | Inflace a deflace | Oblečení | Hlášení inflace | Hlášení inflace a deflace | Druhy CPI | Index výrobních cen (PPI) | Druhy PPI | Ostatní cenové indexy | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Dopad na centrální banku | Faktory ovlivňující inflaci | Faktory ovlivňující inflaci a deflaci | Inflační faktory | Deflační faktory | Index cen zemědělských výrobců | House Price Index | Energy Price Index | Cenový index energií | Index energií | Index cen nemovitostí | Základní CPI | Jádrový CPI | Jak funguje inflace | Jak funguje inflace a deflace? | Příklady z historie | Základní cenové indexy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Lze změnit to, že za chyby jednotlivců platí celá společnost? Aneb, jak potrestat Českou národní banku?
  V uplynulém týdnu jsem dočetl knihu How Markets Fail. Kniha mi dodala několik nových poznatků a zamyšlení. Jedno z těch zamyšlení mě po dlouhé době inspirovalo napsat něco veřejně.
 • MACD - obchodování trendové strategie
  Tato metoda obchodování využívající klouzavé průměry funguje dobře se silnými pohyby na trhu. Určitě jste už slyšeli, že obchodování s trendem obvykle přináší skvělé výsledky. A pokud k trendu přidáte oscilátor, získáte úplnou obchodní strategii.
 • Maďarsko příštím Řeckem?
  Výroky maďarských činitelů poslaly EUR k jihu a HUF ke dnu
 • Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?
  Doba se mění a my se s vámi podělíme o důležité aspekty, které byste měli zvážit, když se chcete stát intradenním obchodníkem v roce 2019.
 • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
  Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
 • Mají středoevropské měny potenciál?
  Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
 • Mají už být akcioví býci nervózní?
  Americký akciový index S&P 500 v týdnu kolísal, zejména kvůli čtvrteční hluboké ztrátě pak celkově odepsal 2,45 % a oslabil podruhé za sebou. Investoři sledují zejména růst výnosů dlouhodobých dluhopisů, který bere vítr z plachet dosavadním tahounům akciového trhu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (1. díl)
  Ať už obchodujete akcie, měnové páry nebo komodity, důsledné sledování důležitých makroekonomických událostí by nemělo být v žádném případě opomíjeno. Fundamentální informace, které jsou v pravidelné periodicitě zveřejňovány buď státními autoritami, statistickými úřady či soukromými organizacemi, jsou totiž velmi důležitým hybatelem trhu a často mají kurzotvorvnou povahu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (2. díl)
  V prvním díle miniseriálu, ve kterém se soustředíme na zveřejňovaná makrodata, jsme se zaměřili na data z trhu práce. Zmíněna byla také ostatní makrodata, která jsou s určitou pravidelností publikována, jako například zásoby ropy a ropných destilátů, data z realitního trhu a měkká data ve formě indexů z Chicaga, filadelfského Fedu či michiganské univerzity
 • Makroekonomické faktory (1. díl)
  V tomto článku si jednoduše vysvětlíme první makroekonomický faktor, a to hrubý domácí produkt (HDP). Dozvíte se, jaké základní formy HDP se používají a také jaké faktory jej ovlivňují. Nakonec si ukážeme růst HDP v porovnání s akciovým indexem a globální HDP pro rok 2023.
 • Makroekonomické faktory (3. díl)
  Článek zaměřený na jednoduché pochopení podstaty úrokových sazeb. Dozvíte se, jaké typy úrokových sazeb známe, jaký mají vliv na ekonomiku a na nás samotné. Projdeme si několik příkladů z minulosti, a nakonec si stručně projdeme některé faktory, které úrokové sazby ovlivňují.
 • Makroekonomické faktory (4. díl)
  V tomto článku si povíme o důležitých věcech týkajících se nezaměstnanosti. Projdeme si, jaké typy nezaměstnanosti existují a jak se ohlašují. Povíme si také o faktorech, které nezaměstnanost ovlivňují. Nakonec uzavřeme článek vlivem na makroekonomický vývoj.
 • Makroekonomické události v 1. týdnu reálného kola soutěže BOSSA
  V neděli večer 4. listopadu se začátkem týdenní obchodní seance odstartovala 1. investiční soutěž v ČR na reálných účtech. První výsledky ukazují, že soutěžící přistupují k investování zodpovědně a hlavně opatrně.
 • Makro prostředí podporuje akcie
  Makroekonomická data z minulého pátku byla skutečně výživná, jak to tradičně na přelomu měsíce bývá. Jejich mix pak z fundamentálního pohledu vyznívá skutečně dobře pro americké akcie. Index S&P 500 reagoval mírným růstem a pohybuje se na historických maximech nad 4400 body.
 • "Malá domů" pro medvídky ? Nebo pořádná korekce ?
  Vše nasvědčuje tomu, že byla zahájena dlouho očekávaná korekce na dolarovém indexu. Jak dlouho vydrží, to ukáží nejbližší dny.
 • Malá pomůcka pro řízení obchodní pozice
  Dnešní článek je průnik technické stránky obchodování, která ovšem podléhá psychologickým mantinelům každého obchodníka.
 • Malé ztráty jsou klíč ke konzistenci
  Dlouhodobé konzistence se v tradingu dosahuje řízením obchodů a money managementem. Jaké jsou hlavní překážky v této činnosti, se dočtete v tomto článku.
 • Máme alternativu k bublinovým investicím?
  Americké akcie jsou nadhodnocené. Ať se podíváme na široký index blue-chips akcií S&P 500 nebo technologický NASDAQ, oba jsou vysoko nad svými historickými standardy podle spousty indikátorů od P/E až po jejich poměr k HDP. Otázkou ale zůstává: Mají investoři po výběru zisků na akcií kam investovat?
 • Mám obchodovat spíše zlato, nebo stříbro?
  Zlato i stříbro patří k nejoblíbenějším komoditám mezi zkušenými obchodníky a často bývají i první volbou u těch začínajících. Avšak který z těchto drahých kovů se v dnešní době více hodí pro trading? Na to se zaměříme v dnešním článku.
 • Manuálne backtestovanie
  Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégií, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto činnosť, ja som sa však rozhodol pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, s jednoduchým používateľským rozhraním podobne ako MT4 avšak bez obmedzení na veľkosť historických dát. V článku sa vám pokúsim priblížiť hlavné funkcie a výhody mojej backtestovacej aplikácie.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new