Úterý 06. únor 2024 10:40
reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Instaforex ebook
reklama
Fintokei SwiftTrader

Spolupráca BlackRocku a Global Infrastructure Partners má potenciál otriasť sektorom správy majetku

Napsal:   Sekce: Investorka

BlackRock vstupuje do novej éry súkromného kapitálu cez historickú dohodu s Global Infrastructure Partners (GIP). Táto dohoda v hodnote 12,55 miliardy dolárov predstavuje významný krok pre BlackRock v rozširovaní jeho pozície v oblasti súkromného kapitálu, najmä v sektore infraštruktúry. V článku si predstavíme pozadie rozhovorov a kompromisov, ktoré viedli k tejto významnej dohode.


Larry Fink, generálny riaditeľ spoločnosti BlackRock, už niekoľko rokov usiluje nájsť vhodného partnera na rozvoj v oblasti súkromných trhov, s cieľom posilniť postavenie lídra v obore s aktívami vo výške 10 biliónov dolárov v oblasti alternatívnych investícií, rovnako ako to má v tradičnom sektore aktív.

Doterajšie pokusy vo sfére private equity, súkromných úverových a hedžových fondov sa často stretli s prekážkami v podobe kultúrnych alebo obchodných rozdielov. Inými slovami, predchádzajúce snahy o spoluprácu s inými hráčmi v oblasti alternatívnych investícií nepriniesli žiadne podstatné výsledky a často sa zastavili na nezhodách týkajúcich sa kontroly nad spoločnosťou.

Spoločnosť Global Infrastructure Partners (GIP) sa však ukázala ako výnimka. Po stretnutí L. Finka a zakladateľa GIP, Adebaya Ogunlesiho, na októbrovej večeri v reštaurácii Fasano, blízko Rockefellerovho centra v New Yorku, sa objavili plány na spojenie, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť odvetvie správy investícií, informuje Financial Times.

Adebayo Ogunlesi úspešne vybudoval spoločnosť GIP do jedného z popredných hráčov v lukratívnom odvetví súkromného investovania za menej ako dve desaťročia. Napriek relatívne malej spoločnosti s ,,iba“ 400 zamestnancami, GIP investovala do aktív v hodnote 106 miliárd dolárov, vrátane podielov na medzinárodných letiskách, prístavoch, projektoch zelenej energie a veľkých plynovodov.

Larry Fink si dal za úlohu presvedčiť Ogunlesiho, že jeho tímy budú naďalej úspešné aj v rámci obrovskej organizácie s 20 000 zamestnancami, ktorej každý krok bude sledovaný pod drobnohľadom. Stretnutie prinieslo úspech. Krátko po stretnutí zavolal Larry Fink Martinovi Smallovi, finančnému riaditeľovi spoločnosti BlackRock. "Fascinovalo ma to, bolo to ako moje stretnutie so Stanom O'Nealom," povedal, odkazujúc na svoje stretnutie s vtedajším generálnym riaditeľom Merrill Lynch a jeho tímom, keď podobným spôsobom dohodli plán na akvizíciu spoločnosti Merrill v roku 2006, ktorá predstavovala ich prvý veľký obchod v oblasti správy investícií v hodnote 9 miliárd dolárov.

Fink a Ogunlesi sa stretli ešte v časoch, keď obaja pracovali v spoločnosti First Boston, predtým než ju v 80. rokoch kúpila Credit Suisse. Obaja zdieľali presvedčenie, že investície do infraštruktúry sa stanú v nasledujúcich rokoch tou „najrýchlejšie rastúcou časťou súkromných trhov“, ako to vyjadril Martin Small.

Okrem toho verili, že odvetvie súkromného kapitálu, ktoré začalo ako iniciatíva malých tímov obchodníkov pred desaťročiami, vstupuje do fázy konsolidácie. V tejto fáze budú kľúčové veľkosť, dostupné zdroje a schopnosť získavať prístup k najväčším svetovým spoločnostiam.

Larry Fink analytikom oznámil, že spojenie s GIP bude odpovedať rastúcemu dopytu po investíciách do infraštruktúry zo strany štátnych investičných fondov a bohatých jednotlivcov. „BlackRock a GIP budú schopní spojiť našich klientov s väčšími a lepšími príležitosťami a zároveň urýchliť rast, diverzifikovať výnosy a generovať zisky pre našich akcionárov,“ uviedol Fink.

Podľa tejto dohody BlackRock kúpi celú spoločnosť GIP za 12,55 miliárd dolárov v hotovosti a akciách. Nie je to prvý obchod týchto gigantov. BlackRock už predtým investoval do niektorých fondov GIP a obidve spoločnosti súperili o pozíciu na trhu. Zatiaľ čo Fink vybudoval silu BlackRocku v oblasti tradičnej správy aktív, Ogunlesi sa stal vedúcim investičného bankovníctva v Credit Suisse pred založením GIP v roku 2006.

Akvizícia GIP okamžite zdvojnásobí poplatky za správu spoločnosti BlackRock, čím sa potvrdzuje, že BlackRock našiel spoločníka, ktorého dlhodobo hľadal.

Podmienky obchodu

BlackRock získa 100 % správcovských poplatkov z fondov GIP a 40 % výkonnostných poplatkov zo všetkých budúcich fondov. Zamestnanci GIP si zachovajú 100 % svojho podielu v existujúcich fondoch.

BlackRock tiež väčšinu nákupnej ceny vo výške 12,5 miliardy dolárov uhradí formou akcií. Šesť zakladateľov GIP dostane 7 miliónov akcií okamžite a ďalších 5 miliónov akcií v priebehu piatich rokov. Títo zakladatelia plánujú časť týchto akcií zdieľať so zamestnancami ako súčasť retenčného programu. Po dokončení transakcie sa tím GIP stane druhým najväčším akcionárom spoločnosti BlackRock, čo ich pripája k úspechu ich novej materskej spoločnosti.

Veľké očakávania

Pre spoločnosť BlackRock je veľkou otázkou, či táto dohoda konečne otvorí dvere do segmentu trhu, kde sa snažila získať významné postavenie. Larry Fink povedal analytikom: "Naša akvizičná filozofia bola vždy o raste.“

Celý priemysel a akcionári spoločnosti BlackRock budú sledovať, či sa táto dohoda ukáže ako kľúčová a rozhodujúca v ich snahách. V hre sú miliardy dolárov.Global Infrastructure Partners

Spoločnosť GIP od svojho vzniku v roku 2006 zaujala osvedčený prístup k investovaniu do infraštruktúry. Jej záväzok spočíva v sústredení sa na vysokokvalitné aktíva v odvetviach, ktoré dôkladne pozná, pričom sa špecializuje na komplexné transakcie a strategické podniky. GIP využíva svoje rozsiahle schopnosti na podporu prevádzkových zlepšení a sleduje cieľ generovať atraktívne výnosy prispôsobené riziku zainteresovaných strán.

Snažia sa neustále rozvíjať kľúčové vzťahy, umožňujúce získavať najlepšie investičné príležitosti vo svojej triede. Využívajú osvedčené postupy prevádzkového manažmentu a efektívne riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami. Ich cieľom je generovať atraktívne výnosy prispôsobené riziku a zároveň poskytovať hodnotu komunite a podnikom, v rámci ktorých pôsobia.

Divízia GIP's Equity Business sa špecializuje na rozsiahle investície do infraštruktúrnych podnikov a aktív, ktoré poskytujú základné služby, čelia významným prekážkam a zabezpečujú významné riadiace pozície.

Divízia GIP's Credit Business ponúka riešenia pre infraštruktúrne spoločnosti v rámci ich kapitálových a finančných štruktúr.

Platforma fondov GIP sa zameriava na vysokokvalitné investičné príležitosti v krajinách OECD, ako aj na významné príležitosti s potenciálom atraktívnych výnosov upravených o riziko vo vybraných krajinách rozvíjajúcich sa trhov.

Tieto informácie sú dostupné na webovej stránke spoločnosti.

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzinárodná organizácia založená v roku 1961. Jej cieľom je podporovať hospodársku spoluprácu medzi krajinami s cieľom dosiahnuť udržateľný ekonomický rast a zlepšiť životné podmienky obyvateľstva. OECD poskytuje fórum pre diskusiu a spoluprácu medzi vládami a ekonomickými aktérmi na rôzne témy vrátane ekonomiky, daňového systému, obchodu, environmentálnej udržateľnosti a sociálnych otázok. Jej členmi sú prevažne rozvinuté krajiny, ale organizácia spolupracuje aj s inými krajinami a partnermi na celosvetovej úrovni.

Záver

Dohoda medzi spoločnosťou BlackRock a Global Infrastructure Partners GIP ukazuje, že tento míľnik otvára nové možnosti v oblasti súkromného kapitálu. BlackRock, ako verejne obchodovaný správca aktív, sa s touto dohodou stáva ešte silnejším hráčom v sektore financií.

Spoločný záväzok GIP k osvedčenému prístupu investovania do infraštruktúry a ambície BlackRocku vytvárajú sľubný základ pre budúce úspechy. Zároveň sa odvetvie súkromného kapitálu dostáva do novej fázy, kde rýchlo rastúce úrokové sadzby a technologický pokrok formujú zaujímavé výzvy a príležitosti.

Výsledky tejto dohody budú sledované s veľkým záujmom nielen investičnými profesionálmi, ale aj celým odvetvím financií. S miliardami dolárov v hre bude zaujímavé pozorovať, či BlackRock a GIP dokážu naplniť obojstranné očakávania.

Juliána Mochnaľová

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Společný London Break (16. díl)
  Tak si to představte, úplně jsem zapomněl na naši strategii pro DAX. Tak nějak jsem to úplně vypustil. Nicméně byla by chyba nevěnovat se jí. A tak tento díl zahrne výsledky za prosinec a navazující leden.
 • Společný London Break (2. díl)
  Tak snad se někdo i těšil na to, jak dopadne první backtest výše uvedené strategie. Jak jsem řekl, udělal jsem a níže přidávám první výsledky. Musím říct, že mě tam zaujalo pár věcí. Takže jdeme na to.
 • Společný London Break (3. díl)
  Získal jsem dojem, že do seriálu o strategii London Breakout, musím vložit informaci o tom, jak s průběžnými výsledky nakládat, respektive o tom, jak se na ně dívám já. Protože to s tématem souvisí, i když ne přímo, tak jsem si dovolil tento díl očíslovat tak, jak jsem ho očísloval. Další celé číslo totiž bude nějaký test.
 • Společný London Break (4. díl)
  Při tvorbě strategie je vždy nutné projít, pokud možno, co nejvíce možností určitého dílku nastavení, abychom měli o trochu větší jistotu, že jsme zvolili takovou možnost, která je nejen nejlepší, ale která také nechává trhu nějaký prostor.
 • Společný London Break (5. díl)
  Práce na strategii je zdlouhavá a nudná. Nicméně v budoucnosti obchodník vždy sklidí plody tohoto úsilí a na to je nutné myslet. Jinak by se u toho člověk unudil. A tak se mrkneme, kam jsme postoupili.
 • Společný London Break (6. díl)
  Zatím práce dospěla ke dvěma finálně stanoveným bodům. Čekající pokyny budou bez přidané hodnoty a definitivně, v rámci možností tradingu je určen i Take-Profit (TP). Dnes se podíváme na možnosti posunutí expirace čekajících pokynů a pro přehlednost přidám rekapitulaci dosavadního nastavení.
 • Společný London Break (7. díl)
  V naší strategii jsme opět pokročili a myslím si, že docela dává smysl a především naplňuje myšlenku strategie London Break. Prozatímní nastavení jsem popsal v minulém díle. Jeden kolega potom přišel s myšlenkou, co by se stalo, kdybychom mazali opačný čekající příkaz, po aktivaci prvního.
 • Společný London Break (8. díl)
  Prošli jsme základní věci, které musí mít každá strategie. Avšak už se nám začínají ukazovat některé, které bude každý obchodník používat trochu jinak (viz. zavírání opačného pokynu). K tomu budou asi patřit i částečné odprodeje, na které se podívám dnes.
 • Společný London Break (9. díl)
  Naše strategie už myslím může dávat dobré výsledky, no ještě v ní nemáme všechno hotovo. Je tam několik věcí, se kterými bych hýbal jen minimálně, ale je jich tam pár, o kterých si rozhoduje každý obchodník sám, individuálně. Mimochodem, doufám, že někdo v reálu sleduje, jak by tato naše strategie každý den dopadala.
 • Spoločnosť Walmart kráča s dobou
  V súčasnom dynamickom obchodnom prostredí sa maloobchodné spoločnosti stretávajú so stále pribúdajúcimi výzvami a príležitosťami, ktoré im kladú na ramená nové požiadavky na inovácie a efektívne využívanie moderných technológií. Jedným z globálnych maloobchodných lídrov, ktorý aktívne presadzuje digitálnu transformáciu a využíva pokročilé technologické nástroje na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, je Walmart Inc. Dnes sa zameriame na revolučné kroky, ktoré Walmart podniká, aby sa prispôsobil súčasným trendom a postavil sa čelom konkurencii v digitálnom veku.
 • Spôsobí ropa aj prepad Bitcoinu?
  Ahojte traderi. Dnes sa pozrieme opäť na Bitcoin, ale najskôr si vysvetlíme, čo sa vlastne stalo na rope?
 • Spotřebitelská důvěra v USA dál klesá, trhy vyčkávají na summit EU
  Včera jsme se dočkali z USA výsledků spotřebitelské důvěry, která klesala již čtvrtým měsícem v řadě a potvrdila tak, že americká ekonomika i nadále zpomaluje.
 • Správa rizika jako bezpečná cesta k úspěchu
  Správa rizika neboli angl. "Risk management" je klíčovým faktorem při obchodování na forexovém trhu. Tento článek se zaměřuje na strategie, které vám pomohou minimalizovat riziko a zvýšit šance na úspěch. Od správné alokace kapitálu po používání stop lossů - získáte praktické tipy pro efektivní risk management ve svém obchodování.
 • Správným money-managementem k zajímavým ziskům
  Klíčem k zajímavým ziskům z obchodování na forexu s pákovým efektem je ujištění se, že máte správně nastavený money-management, který běžně využíváte. Jen velmi málo obchodníků věnuje větší pozornost money-managementu, přestože je to naprosto klíčové, pokud chtějí být dlouhodobě úspěšní na finančních trzích. Správný money-management je mnohem víc než jenom umístění stop-lossu. Tento článek bude o správném využití principů money-managementu.
 • Správný money-management, ta nejlepší cesta k potencionálnímu úspěchu
  Správný money-management, neboli správa peněz, je základem nejen všech úspěšných investičních strategií, ale zároveň je třeba si také uvědomit, že na správném money-managementu je dnes bez nadsázky postaven celý svět (od jednotlivých malých firem až po státní a nadnárodní zřízení).
 • Správy o vakcíne posunuli trhy na ATH
  Včera bol celkom zaujímavý deň, pretože sme na trhoch videli impulzívne pohyby. Zatiaľ čo komodity ako zlato a striebro celkom hodne klesli, tak S&P 500 šiel na nové ATH.
 • Spread a hĺbka trhu
  Predpokladám (dúfam) drvivá väčšina ľudí na FXstreet vie, že spread je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, ale ako vlastne dostaneme cenu za nákup a predaj? Čo s tým má spoločné hlbka trhu a ako sa dá pri obchodovaní využiť Depth of Market?
 • Spread pro začátečníky - pochopte ASK a BID ceny
  Lámete si hlavu s tím, co je to spread nebo ask a bid cena? Za jakou cenu na Forexu kupujete a za kterou prodáváte? Přečtěte si tento článek a budete chytřejší.
 • Sprievodca obchodnou psychológiou
  Psychológia obchodovania je často prehliadaná, ale tvorí kľúčovú súčasť sady zručností profesionálneho obchodníka. Psychológia obchodovania je široký pojem, ktorý zahŕňa všetky emócie a pocity, s ktorými sa typický obchodník pri obchodovaní stretne. Niektoré z týchto emócií sú nápomocné a mali by ste ich prijať. Iné ako strach, chamtivosť, nervozitu a úzkosť by ste mali skrotiť. Psychológia obchodovania je komplexná a úplné zvládnutie vyžaduje čas.
 • S příchodem regulace ESMA pozor na částečné uzavírání pozic na Metatraderu otevřených před 1. srpnem
  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vydal dne 22. května 2018 rozhodnutí o dočasné intervenci v souvislosti s kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD), s účinnosti od 1. srpna 2018. Tato informace už proběhla médii a podrobně jsme se ji v posledních týdnech věnovali. Vzhledem k tomu, že mezi vydáním rozhodnutí a účinností intervence ze strany ESMA nebylo zrovna „moře“ času, na některých detailech její implementace jsme pracovali ještě na začátku července.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple trading AI