Úterý 06. únor 2024 10:31
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)

Odhalujeme skrytá destruktivní přesvědčení

04.11.2013  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Psychologie a money-management   Tisk


Pilně studující trader, říkejme mu například Ken, již ušel dlouhou cestu. Emocionální návaly už ho dál netrápí. Dokáže je zachytit dlouho před tím, než by ho uvrhly do žáru okamžiku. Nejdřív si myslel, že konečně odhalil tajemství, které ho vynese na další úroveň tradingu, ale něco tomu stále chybělo. Pořád zažíval hrůzu, která se vkrádala do jeho tradingu a jako zápalná šňůra nakonec vyhodila jeho tradingovou mysl do povětří.

Efektivní práce s emocemi není při úspěšném tradingu věcí volby. Pokud si chcete vyvinout emocionální inteligenci pro špičkovou výkonnost, je regulace emocí nevyhnutelným vedlejším produktem. Sama o sobě ale nikdy nestačí k tomu, abychom změnili sebe-sabotující chování na silnou mysl, připravenou pro trading, což ostatně zjistil i náš přítel Ken.

V jednom z článků jsme se zabývali tím, jak se dá vyvinout emocionální inteligence pro pochopení emocionálního vzrušení a naučit se ji regulovat ještě dřív, než začne zahlcovat naši tradingovou mysl. K tomu jsme se naučili, na co dávat pozor ještě PŘED TÍM, než nás emoce přemůže. Pak můžeme její působení přerušit dříve, než ublíží našemu obchodnímu účtu. Dnes se dozvíte, co bylo v Kenově tradingu tím konečným krokem ke změně.

Odlupujeme jednotlivé vrstvy

Jsou tři vrstvy vědomí, které budeme zkoumat v této studii Kenova tradingu. První vrstva je fyziologie emoce, která se dostává do akce. Ken si začal uvědomovat, že to zahrnuje celý biologický proces – nedochází k tomu z ničeho nic. Jak si vybudoval schopnost být pozorný vůči svému tělu a jeho náznakům emocionálního vzrušení a pocitů, naladil se mnohem víc na příliv a odliv emocí během obchodního dne.

Z tohoto nově nalezeného vědomí vzešly nové dovednosti, které mu dovolily přerušit a pak regulovat intenzitu emoce – druhou vrstvu jeho vznikající emocionální inteligence. Rozvinul si pozorovací schopnosti, které ho vynesly na novou úroveň řízení emocí. Všimněte si ale, že řízení emocí neznamená jejich volní kontrolu. Musíte s nimi pracovat jako elektrikář s elektřinou – s enormním respektem. Elektrikář nedonutí elektřinu něco udělat, ale může řídit to, jak se v daných podmínkách využije.

Proces emocionální regulace a dovednosti, se kterými jej Ken aplikuje, mu daly významnou moc nad vzrušením, pocity a motivační složkou jeho emocionálních spouštěčů. Zvládáním těchto prvků emocí si Ken dokáže udržet vyrovnanost. Existuje však další vrstva emocí, na kterou regulace emocí nepůsobí – význam.

Význam, přesvědčení a oko pozorovatele

Během období formování mozku se procesem otiskování vytváří neuronové obvody, které tvoří vaše základní přesvědčení o životě. Tato základní přesvědčení strukturují významy, které přisuzujete různým životním situacím. Ty nejzákladnější se týkají toho, na čem záleží, hodnoty, měřítka přiměřenosti a vašeho pocitu moci ve světě. Většina přesvědčení pochází z kultury, komunity, rodiny a životních podmínek. Vaše pojetí přiměřenosti a moci se zakoření do enormně komplexních reakcí, kterými odpovídáte na životní výzvy. Vaše reakce vycházejí z vaší emocionální přirozenosti jako významová složka emoce.

Většina z nás si skrze kulturní, sociální a rodinné učení osvojí jistá přesvědčení o naší schopnosti zvládat nejisté výzvy života (tj. zda dokážeme nebo nedokážeme zvítězit). Právě tato přesvědčení se projevují v tradingu, kde se snažíte zvládat nejistotu, nejednoznačnost a zmatečnost, která k tradingu patří. Ke smůle tradera je bohužel mozek naprogramován na hledání jistoty a vyhýbání se nejistotě (myšlení založené na strachu). Snažíme se vyhýbat se riziku, protože nechceme udělat chybu a neuspět.

V tradingu se to stane zcela jistě. Trading je podnikání založené na pravděpodobnosti, kde je třeba vidět velká čísla a skutečné trendy. Váš mozek a mysl jsou nastaveny tak, aby neprohrály ani jedinkrát – vaše přesvědčení (jak z biologických důvodů, tak i kvůli sociálním tlakům) jsou obvykle pro trading nevhodná. V rodině, kultuře, ve školách i v zaměstnání – tam všude vám říkali, že „nesmíte udělat chybu“. A pokud pocházíte z inženýrského prostředí, medicíny, účetnictví nebo leteckého průmyslu, tlak na to, abyste se nedopustili omylu, je mnohem větší.

Je tedy třeba hledat v sobě skrytá přesvědčení, která máte ohledně své schopnosti zvládat nejistotu a ohledně toho, co pro vás skutečně znamená dopouštět se chyb. Tato přesvědčení sužují tradery, kteří se snaží stát úspěšnými. Podívejme se na Kenův případ.

Dilema: Nemůžete se učit bez chyb, ale když chybujete, cítíte se zahanbeně

Ken vyrůstal v rodině vojáka, kde udělat chybu znamenalo, že na něj křičeli, zahanbovali ho a emocionálně ho izolovali. Kenův vyvíjející se mozek ve snaze adaptovat se na toto prostředí dělal všechno možné, aby se vyhnul dělání chyb. Dokonce i v dospělosti v něm jakákoliv chyba vyvolává vnitřní pocit hrůzy a studu.

Ken se učil „nepáchat chyby“ ve všem, co dělal. Tato strategie mu dobře fungovala v jeho kariéře, dokud nezačal s tradingem. Pak se jeho mysl, vyděšená z možnosti, že by udělal chybu, začala projevovat na jeho výsledcích, kde ztráty jsou nedílnou součástí byznysu. Jeho pevně naučené přesvědčení, že nikdy nesmí chybovat, se stalo jeho zkázou. Vybudoval si přesvědčení o své nedostatečnosti, malé hodnotě a bezmoci. To se sečetlo s jeho biologicky zděděným sklonem k vyhýbání se riziku omylů a výsledkem byla dokonalá bouře.

Jeho přesvědčení o jeho schopnosti zvládat nejistotu se změnilo v emoci strachu a nejistoty. Proto když Ken narazí na situaci nejistoty (při vstupu do obchodu a při jeho řízení), strach exploduje, protože je přesvědčen, že nesmí udělat chybu – jinak mu bude zase dáváno najevo, jak je nedostatečný.

Pocitu, spojenému s nedostatečností, se chtěl vyhnout za každou cenu. A tak bez ohledu na to, kolik toho Ken věděl, stále nevěřil, že by dokázal zvládnout nejistotu. Dokud se tento jeho problém nevyřešil, Ken (stejně jako mnoho dalších traderů) nikdy nemohl být úspěšným traderem.

Rozpad zažitých vazeb: otisky sebe-omezující historie

Ken, stejně jako mnoho traderů, zažil významný rozpad vazeb, které si jeho mozek v období vývoje vytvořil za účelem vyhýbání se chybám. Osten dělání chyb (nedostatečnosti) a pocit přemožení nadměrně kritickými rodiči zabarvily čočky jeho vnímání situací v tradingu, kde se již nemohl vyhnout situacím, kde jeho doposud úspěšná strategie nemohla fungovat.

Pro Kena bylo učení se odpouštět a rozloučit se s minulostí hlavní prací, která ho dovedla k úspěchu. Musel dojít k poznání, že jeho otec ho miloval, i když nevěděl JAK milovat Kena správně. Výcvikem jeho tradingové psychologie byla jeho hyper-ostražitost vůči chybování transformována na přijetí toho, že se chybami učíme. Toto ve svém vývoji musí zvládnout všichni tradeři.

Myšlení zaměřené na nedostatek

Jak je to u dalších traderů, kteří nemají tak pevně zažité vazby jako Ken? Proč mají i oni problémy? Jedním z nejvážnějších důvodů je myšlení zaměřené na nedostatek. To se projevuje zejména tím, že si trader příliš brzy vybírá zisky nebo podléhá sebe-sabotáži. To je případ, kdy si mozek zapamatoval zkušenost bezmoci. Každá osobní historie je unikátní, ale na příkladu zdůrazníme sílu jejího vlivu na míru úspěchu v obchodování.

Roger vyrůstal na farmě v Západní Austrálii. Půda, na které rodina hospodařila, byla pro farmaření téměř nepoužitelná. Přežívali sice po celé generace, ale sotva se protloukali. Aby dosáhli vůbec nějakého zisku, muselo být všechno naprosto perfektní. Počasí ovšem často nespolupracovalo, zažívali častá sucha a sklizeň byla bídná. Měli sotva peníze na to, aby spláceli půjčky, a často byli jen krok od konfiskace majetku. Nikdy neměli dost na to, aby si pro sebe něco koupili.

Žili tedy v podmínkách, kdy uvěřili, že na ně za každým rohem číhá něco zlého. Zažili to tolikrát, že „věděli“, že to ani jinak být nemůže. Jakkoliv by se věci jevily příznivě, „věděli“, že je jen otázkou času, než jim to život zase vezme.

Byla to milující rodina, ale byla také živnou půdou pro myšlení zaměřené na nedostatek. Když jste vychováváni v takových podmínkách, je pouze přirozené, že i vy upadnete do způsobu vnímání, kdy vidíte jen temnou stránku pravděpodobnosti. Toto nastavení mysli si pak lidé často přinesou do tradingu a dokud se jej nezbaví, špatné věci se jim budou dít i nadále.

Měníme přesvědčení, uložená v emocích

V obou výše popsaných scénářích (oba jsou od mých reálných klientů) jste, doufám, viděli, že proces reorganizace svého Já do lépe fungujícího tradera začíná u aplikované emocionální inteligence. Pochopení toho, jak působí emoce, je naprosto kritické. Jak je trader začíná regulovat, dostává se postupně hlouběji až ke svým přesvědčením ohledně své schopnosti zvládat nejistotu. A to je právě to, co musí transformovat, aby se dostal ze strádání ke kompetentnímu provádění obchodů.

Přesvědčení jsou čočky, skrze které trader vidí trhy. Nejtěžší kus práce je v překonání rezistence vůči změně. Naznačené dovednosti vám zde ukazují, jak zůstat ve vytčeném směru, když se dostáváte ke svým sebe-omezujícím přesvědčením, která vyžadují změnu.

Úspěšní tradeři pochopili, že je třeba proti změně nebojovat, ale namísto toho se změnou stát.

Autorem článku je mistr psychologie tradingu Rande Howell - Tradersstateofmind.com
Text se souhlasem autora přeložil Pavel Kaiser – tým FXstreet.cz

Sdílení článku: 
   

 

Související články

  psychologie 07102013-2.png
  Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
  clanek 16092013-2.png
  Jak vnímáte grafy skrze optiku vašich přesvědčení
  Dva partneři v malém hedgeovém fondu obchodují, sedíce bok po boku. Obchodují dokonce stejnou metodiku a používají k tomu tytéž signály, indikátory a úrovně. Obchodují podle přesně stejných pravidel a dokonce obchodují i stejné trhy. Přesto je jeden z nich mnohem úspěšnější než ten druhý. Jak je to možné?
  psychologie 19082013-3.png
  Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
  psychologie 12082013-6.png
  Proč tradeři neustále selhávají?
  Cítili jste se někdy taky tak? Dostávám početné emaily stejné jako tento. Pokud jste se tedy někdy při tradingu také cítili v koncích, nejste v tom sami (ne že by vám to ale pomohlo s vaší situací). Tento pán se velice snaží (a umím si představit, že vy také). Je chytrý a pracovitý. Ví, JAK má obchodovat. Bezpochyby zažil ve své kariéře docela rozumný úspěch, než se dostal k tradingu. Jako mnozí, které trading přitahuje, nebyl spokojen s řízením byznysu nebo kontaktem se světem korporací a chtěl získat více osobní a finanční svobody. Pak objevil trading jako cestu ke splnění svých snů o nezávislosti.
  psychologie 28072013.png
  Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.

Čtěte více

 • Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.
 • Neúspěch v tradingu – pachatel známý
  Dnešním článkem bych rád volně navázal na můj předchozí článek: „Diskreční obchodování -­ pohled z druhého břehu“, ve kterém jsem se snažil s pomocí Daniela Kahnemana a jeho knihy „Myšlení rychlé a pomalé“ nastínit pohled na využitelnost obchodníkovy zkušenosti (intuice) v diskrečním obchodování. Dnes bych rád ještě jednou a naposledy využil myšlenek z výše uvedené knihy k hledání možných příčin neúspěchu některých obchodníků v tradingu. Pokud jste někdy sledovali detektivní seriál Columbo, tak víte, že kvalitní detektivka neutrpí tím, že od počátku znáte pachatele. Naším „pachatelem“ je náš mozek, jeho způsob myšlení a interpretace světa.
 • Nový seminář: Psychologie a Money-Management
  Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k tradingu. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky. Seminářem vás budou provázet úspěšní tradeři Ondřej Hartman a Jakub Hodan.
 • Obchodné stratégie a systémy, VI. časť
  Jednou z najdôležitejších častí úspešného obchodovania je money-manažment (MM). Našim cieľom je vyhľadávať obchody s vyšším potenciálom zisku ako je potenciál risku a neriskovať na 1 obchod viac ako cca. 2 % účtu (niekto používa 1 % až 5 %). Pre profesionálneho tradera je money-manažment pravdepodobne viac, MM je tá časť celkového obchodného systému, ktorá nám hovorí koľko špekulatívneho kapitálu by sme mali v daný moment riskovať?
 • Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
  Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.
 • Obchodní deník tradera - proč a jak?
  Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?
 • Obchodování může být návykové
  Autorem dnešního článku je Nial Fuller, profesionální obchodník, který je považován za významnou světovou autoritu v přístupu Price Action obchodování. Jeho články jsou psány čtivou formou a vždy předávají důležité ponaučení jasným a snadno pochopitelným způsobem. Těší nás, že vám můžeme přinášet jeho články, a zde je další z nich.
 • Obchodování: Vášeň nebo závislost?
  Kolik hodin denně obchodujete? Je pro vás obtížné chvíli se na grafy nedívat? Už vám někdo z rodiny nebo z vašich přátel řekl, že žijete a dýcháte pro trhy? Je to vášeň nebo jste závislí? Na finančních trzích je hranice mezi vášní a závislostí často velmi tenká. Dnešní vzdělávací článek tak bude patřit tomuto tématu.
 • Obchodujte jako vojenský stratég
  Finanční trh se v mnoha ohledech podobá bojišti. A stejně jako ve válce jsou i při obchodování na finančních trzích vždy přítomny prvky rizika, nejistoty a nebezpečí.
 • Očekávání v tradingu, která mohou vést ke zklamání
  Mít v tradingu určitá očekávání může být pro obchodníky na finančních trzích dobrým vodítkem. Díky očekávání můžeme snadno zjistit, zda jsme na správné cestě a náš trading směřuje k úspěchu nebo naopak máme stále co dohánět. Nicméně v nastavení našich očekávání musíme být opatrní, protože příliš velká a nerealistická očekávání mohou vést nakonec ke zklamání. V dnešním článku si taková očekávání představíme.
 • Opravdu potřebujete 10 000 hodin praxe pro ziskový trading?
  Cokoli, co stojí za to, není snadné, a to platí i pro úspěch v obchodování na finančním trhu. Jak dlouhé a jak intenzivní by však mělo být naše úsilí, než budeme moci oprávněně očekávat rozumné obchodní výsledky? Několik měsíců obchodování? Konkrétní procentuální zisk z našeho počátečního kapitálu? Konkrétní počet obchodů?
 • O psychologii spekulativního obchodování
  Pokud jste pravidelnými čtenáři serveru FXstreet.cz, není pro vás tajemstvím, že klademe velký důraz na psychologii tradingu. Důvod je jednoduchý – každý úspěšný trader se přesvědčil, že správně „vyladěná“ psychika tradera má významný dopad na stav jeho obchodního účtu.
 • Ovládá vás v tradingu chamtivost?
  V tomto článku zabrousíme do psychologie tradingu a pokusíme se odhalit, co přesně je chamtivost a jak se může ve vašem obchodování projevovat. Všichni jsme několikrát slyšeli, že trh má schopnost odhalit ty nejzákladnější lidské emoce. Obchodování na finančních trzích je charakteristické především bojem člověka se sebou samým. A jenom psychicky silní obchodníci s pevnou disciplínou dokáží všechny nástrahy neustálého boje s emocemi překonat.
 • Pár tipů pro návrat z dovolené
  S koncem letních prázdnin dostáváme na naše emaily dotazy od čtenářů serveru FXstreet.cz, kteří se po několikatýdenní (někdy i měsíční) dovolené vrací zpět ke svému obchodování. Nejčastější dotazy jsou, jestli máme nějaké tipy pro takovýto návrat k trhům a jak se rychle dostat do předchozí tradingové formy. Rozhodli jsme se tedy na toto téma připravit dnešní článek.
 • Peníze leží na „zemi“, jen je sebrat – sociální experiment
  V tomto vzdělávacím článku se podíváme na „zoubek“ fenoménu, který v praktickém životě může nejen burzovním obchodníkům velmi ulehčit jejich cestu k ziskům, ale také v obecném měřítku může každému jedinci dopomoci nalézt to, čemu se mu v životě nedostává. Jako je například láska, rodina, peníze atd.
 • Pět hlavních principů trading psychologie
  Dovolil bych si dnes prezentovat článek, který je přeložený z originálu od Bretta Steenbargera. Je to člověk, který se věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. Budu se občas snažit přinášet jeho nejpřínosnější podněty. Následující překlady jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění na našem FOREX serveru. Rozhodl jsem se pro tento krok, zejména z toho důvodu, že jeho články patří ke špičkám ve světe trading psychologie a rád bych se s vámi o ně podělil.
 • Pět způsobů, jak snížit stres v tradingu
  Zažili jste někdy podobný den? Obchodní platforma se „zasekla“, internetové připojení vypadává a zároveň jste zapomněli nastudovat blížící se klíčové fundamenty, a zmeškali jste obchodní příležitost? Tyto situace jsou jen některými zdroji stresových situací, s nimiž se musí každý trader občas vypořádat, pokud nechce, aby ho ovládly. To může totiž jinak znamenat nebezpečí pro vaše obchodování.
 • Porozumění strachu a chamtivosti v obchodování
  Strach a chamtivost jsou dvě silné emoce, které významně ovlivňují chování obchodníků na finančních trzích. Tyto emoce mohou výrazně ovlivnit rozhodovací proces obchodníka a často vedou k iracionálnímu chování a neoptimálním výsledkům.
 • Position sizing v tradingu
  V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
 • Postupná cesta k profesionálnímu tradingu
  Je běžně mylnou představou, že profesionální dovednosti či znalosti v určité oblasti, ať už se jedná o obchodování na finančních trzích či o sport, jsou vrozenou vlastností pro pár vyvolených jedinců. Toto myšlení předpokládá, že jsme buďto odborníci nebo ne a tím pádem pro nás neexistuje způsob, jak potřebné dovednosti získat, pokud se s nimi nenarodíme.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new